verandercommunicatie in projecten

Elke goede projectleider, bestuurder, directeur, manager weet het: veranderresultaat halen kan niet zonder communicatie-inzet.
Veel veranderprojecten mislukken, vaak omdat niet genoeg wordt ingezet op communicatie. Projecten verlopen stroperig, de stuurgroep is niet meer geïnteresseerd, stakeholders zijn niet meer betrokken, het project gaat als een nachtkaars uit en wat overblijft is een halfbakken veranderresultaat dat iedereen liefst snel weer vergeet. Mislukt.

De oplossing is excellente communicatie. Op basis van de veranderdoelen opstellen van een realistisch en haalbaar verandercommunicatieplan, en het maken van een realistische aanpak waarmee steeds iteratief gewerkt wordt aan het realiseren communicatieambities, zodat communicatie, samen met de andere projectactiviteiten en samen met veranderteam en stakeholders, zorgt dat de beoogde veranderresultaten daadwerkelijk worden behaald. Communicatie die er voor zorgt dat je als opdrachtgever, eigenaar, stuurgroep, management, directie, programmaleider of projectleider kan bogen op wéér een succesvol afgeronde veranderopgave die voor alle betrokkenen niet ‘slechts’; een verandering is maar ook echt als een verbetering wordt erkent.


Excellente communicatie is moeilijk. Een vak apart. Met mijn uitgebreide ervaring in complexe multi-stakeholder verandertrajecten voor tal van grote opdrachtgevers lever ik de communicatie die past bij de ambities van de organisatie.
Mogelijk geïnteresseerd? Voor een interessant verandertraject doe ik graag een concreet voorstel voor een communicatie-aanpak. Om te bespreken of ik iets voor jullie zou kunnen doen en zo ja wat: neem nu contact op. 


Mogelijke leveringen: verandercommunicatiestrategie; verandercommunicatieplan (met bijvoorbeeld doelgroep-middelen-matrix en concrete communicatiekalender; verandercommunicatie-aanpak; strategische framing van de verandering; kernboodschappen; strategisch tekstschrijven voor veranderprojecten: activerend, faciliterend, motiverend; redactie van programmastukken; communicatiemanagement; communicatie-aansturing; communicatiecoördinatie.