oplossingen

verandercommunicatie in projecten

Communicatie-professional met ruime ervaring in verandercommunicatie in projecten en programma’s.
Levert concreet toepasbaar communicatie-advies, waardoor snel de goede dingen gedaan kunnen gaan worden die ook daadwerkelijk effectief gaan zijn. Communicatie die werkt. Communicatie-projectleiding en -coördinatie, senior hands on -uitvoering, strategisch tekstschrijver (framing die werkt).

  

Als projectleider, bestuurder, directeur, manager weet je het: veranderresultaat halen, kan niet zonder communicatie-inzet.
Inzet op communicatie levert succes. Projecten verlopen voorspoedig, de stuurgroep is geïnteresseerd, stakeholders zijn betrokken, het projectteam levert een veranderresultaat dat blijvend door iedereen gedragen en uitgevoerd wordt.

Excellente communicatie

  •  op basis van de veranderdoelen opstellen van een realistisch en haalbaar verandercommunicatieplan
  • het maken van een realistische aanpak waarmee steeds iteratief gewerkt wordt aan het realiseren communicatieambities
  • samen met het veranderteam en de stakeholders worden de beoogde veranderresultaten daadwerkelijk behaald.

Communicatie die er voor zorgt dat je als opdrachtgever, eigenaar, stuurgroep, management, directie, programmaleider of projectleider kan bogen op een succesvol afgeronde veranderopgave die voor alle betrokkenen die ook echt als een verbetering wordt erkent.

Uitgebreide ervaring in complexe multi-stakeholder verandertrajecten voor tal van grote opdrachtgevers

Ik lever ik de communicatie die past bij de ambities van de organisatie.
Geïnteresseerd? Neem nu contact op.

Mogelijke leveringen/producten: verandercommunicatiestrategie; verandercommunicatieplan (met bijvoorbeeld doelgroep-middelen-matrix en concrete communicatiekalender; verandercommunicatie-aanpak; strategische framing van de verandering; kernboodschappen; strategisch tekstschrijven voor veranderprojecten: activerend, faciliterend, motiverend; redactie van programmastukken; communicatiemanagement; aansturing van /regie op communicatie-uitvoering; communicatiecoördinatie.